Tre alternativ til forbrukslån på dagen

Med “forbrukslån på dagen” menes ikke at det vil være mulig å få lån innvilget og penger på konto samme dag. Selv om de fleste banker i dag behandler slike lånesøknader i løpet av 24 timer kan selve utbetalingen av lånet ta opptil 6 dager. Nedenfor forklarer vi hva forbrukslån på dagen innebærer, og viser deg tre alternativer til slike lån.

Lån på dagen

Når vi snakker om lån på dagen snakker vi om tiden det tar å behandle søknaden. Søknader om alle typer lån uten sikkerhet kan i prinsippet behandles på dagen. Når det kommer til utbetaling vil dette derimot ta noe lenger tid. Banken kan ikke utbetale lånet før du har signert og sendt inn låneavtalen og andre opplysninger som etterspørres. Søknaden må også registreres i bankens systemer før de kan igangsette utbetalingen.

Fra du får beskjed om at lånet er overført til lånet står på konto kan det ta opptil 6 dager. Dette avhenger av hvilken bank du har og når pengene ble overført.

Forbrukslån på dagen

Forbrukslånet er et fleksibelt lån. Du velger selv hvor mye du ønsker å låne, og hvor lang nedbetalingstiden skal være. Med forbrukslån på dagen kan du søke om inntil 500 000 kroner med en maksimal nedbetalingstid på fem år. Når det kommer til hva lånet skal benyttes til stilles det ingen krav eller begrensninger. Du bruker de lånte pengene slik du selv ønsker.

Noen vanlige bruksområder er kjøp av hvite- eller brunevarer, oppussing av bolig eller nye møbler til hjemmet, feriereiser eller finansiering av uforutsette utgifter. Mange velger også å refinansiere gjeld eller møte krav om egenkapital til boliglån ved hjelp av forbrukslån.

Å ta opp et slikt lån for å kunne stille med egenkapital er ikke noe som anbefales. Forbrukslån er relativt dyre, og gjelden din vil påvirke hvor mye du kan få i boliglån. Hvis du har 100 000 kroner i forbrukslån betyr det 100 000 kroner mindre i boliglån.

Kriterier for å få innvilget forbrukslån

For å få innvilget søknad om lån må du være minst 18 år gammel, ha en fast inntekt og være bosatt i Norge. Er du ikke registrert i folkeregisteret må du ha arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene. Ulike banker opererer med forskjellige kriterier, og aldersgrensen for usikrede lån kan ofte ligge på mellom 20 og 23 år. Noen tilbyr kun lån til personer over 25 år. Det er ofte et krav om minimum 100 000 kroner i årlig inntekt.

Tre alternativer til forbrukslån på dagen

Kredittkort

Kredittkort er en form for rammelån. Du har tilgang til en fastsatt sum, og kan bruke kredittkortet som betalingsmiddel på nett og i butikken. Du har også tilgang til pengene i nettbanken. Med kredittkort kan du få:

 • Inntil 150 000 kroner i kredittramme.
 • Ulike fordeler og bonusprogram.
 • Rabatter på drivstoff og i ulike butikker.
 • Maksimal nedbetalingstid på 5 år.
 • Gjennomsnittsrente på 25 %.
 • Rentefri periode på 45 dager.

Det er viktig å huske på at du i praksis bruker lånte penger når du betaler med kredittkort. Hvis du ikke klarer å betale tilbake i løpet av den rentefrie perioden kan lånebeløpet fort bli høyt.

Smålån

Smålån er i praksis et mindre forbrukslån. Det har den samme fleksibiliteten og kan nedbetales over en like lang periode. Hovedforskjellen ligger i hvor mye du kan låne. Smålån kan også behandles på dagen, og har en raskere utbetaling sammenlignet med lån med sikkerhet. Du velger selv hva lånet benyttes til, og kan nedbetale raskere enn avtalt tid hvis du vil og kan.

 • Lån på inntil 100 000 kroner.
 • Nedbetalingstid på maksimalt 5 år.
 • Rente fra 25 % og oppover.

Mikrolån

Det minste og dyreste lånet på markedet. Med mikrolån kan du låne penger etter behov og betale ned raskere. Dette lånet er også en form for usikret lån, og bankene stiller ingen krav til bruk. Mikrolån lønner seg kun hvis du kan betale ned hele det lånte beløpet ved første faktura. Rentene er såpass høye at lånet fort kan doble seg innen kort tid.

 • Lån på inntil 10 000 kroner.
 • Nedbetalingstid på maksimalt 12 måneder.
 • Effektiv rente på over 100 %.

Hvordan velge riktig lånetilbud

Hvor mye penger du har behov for og hvor fort lånet kan nedbetales gir deg en pekepinn på hvilket lån du bør søke om. Har du behov for en buffer i tilfelle uforutsette utgifter og kan nedbetale i løpet av 6 måneder kan et kredittkort være et alternativ. Du kan søke om en kredittramme som kan betales ned raskere. Ved behov kan du også søke om å øke rammen. Du kan unngå renter dersom du klarer å betale ved forfall, og må kun betale tilbake det beløpet som er brukt.

Mikrolån og smålån er dyre lån, på grunn av den høye renten. Det kan være et alternativ å søke om et lavere forbrukslån med kortere nedbetalingstid. Den effektive renten blir høyere når du har kort nedbetalingstid, men de totale kostnadene blir lavere. De fleste banker som tilbyr forbrukslån vil låne ut mellom 5 000 og 500 000 kroner i lån uten sikkerhet. Så uavhengig om du har behov for et stort eller lite lån kan du søke om forbrukslån på dagen.